НВО „Амбрела“ – врска меѓу ромската заедница и институциите

„Лицата без лична документација се нашиот најголем предизвик. Амбрела работи и, ќе работи до целосно решавање на овој горлив проблем со кои се соочуваат овие лица кои се целосно исклучени од општествениот систем. Особено во тешка состојба се децата кои не се вклучени во образование и немаат право на здравствена и социјална заштита.“- Љатифе Шиковска

Центарот за интеграција „Амбрела“ е непрофитна организација која повеќе од 10 години работи во ромската заедница. „Амбрела“ во своето работење се фокусира на социјална вклученост, интеграција и учество на Ромите преку програми за: образование, здравство, човекови права и родова еднаквост.

Клучни области на експертиза на кои се посветени се: прашања во образованието, прашања за социјално вклучување и дискриминација, малцински и родови прашања, истражувања, зајакнување и само-еманципација на маргинализираните групи, работа во заедницата и организирање на ромски групи, ромски прашања за културата.

Работилница со родители. Тема – Важноста за грижа на здравјето на децата и сопственото здравје

Тие работат со мултиетнички / мулти-јазичен тим на професионалци кои го поддржуваат општественото учество на маргинализираните групи (претежно деца: предучилишна и училишна возраст и жени). Имаат тим од 12 лица со високо образование и нудат експертиза во однос на прашањата поврзани со дискриминацијата, човековите права, вработувањето, образованието и здравствената заштита. „Амбрела“ е член на неколку национални и меѓународни мрежи, како што се женските мрежи, мрежата за борба против сиромаштијата, ERTF, REYN , Неформална мрежа на Ромски НВО, МППС и др.

Прибирање на податоци на лица кои не се регистрирани во Матичната книга на родени

Силата на „Амбрела“ може да се најде во комбинација од теренски истражувања и секојдневни контакти со заедницата од една страна и пренесување на потребите на заедницата во проекти за развој на заедницата, а потоа и придонес за идни локални и национални политики, од друга страна.

Контрола на примени/непримени вакцини на деца до 6 години

Во последните 5 години „Амбрела“ преку проекти имплементира пристапни сервис-услуги со целната група со која работат односно со деца и жени како најранливи групи. Подржуваат предучилишно образование, право на здравствено осигурување, право на социјална заштита и вадење на лична документација за деца и мајки кои не се регистрирани во Матичната книга на родени.  „Амбрела“ има и развива добра соработка со локални и национални институции и граѓански организации.

Здравствена едукативна работилница со родители и деца во ЗЈУ Шуто Оризари

Спортот како алатка за социјализација и инклузија на децата Роми

Јавно нотирање на проблеми пред надлежни институции

Вложениот труд и напорната работа на Амбрела во ромската заедница во 2014 год. од страна на Европската комисија беше наградена како најдобри практики за инклузија и интеграција на Ромите во Р. Македонија. Наградата за тимот на Амбрела значеше дополнителна мотивација да продолжат уште повеќе со работа во заедницата.

Актуелно

Санела Емин: Театарот може да ги руши или да ги засили стереотипите

Санела Емин е една од малкуте дипломирани  актерки Ромки. Високото образование го завршува на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Зад себе има бројни претстави во кои имала главни улоги.„Откако го завршив факултетот, имав значајни улоги меѓу кои и драмата „Бегалка“ која ја опишува приказната во која девојката не ја почитува волјата на својот татко и наместо да се омажи за човекот кој ѝ го избра семејството, таа решава да побегне со момчето што таа го сака”, – вели актерката Санела. Повеќе »