Билтен за здравствени работници #2

Во второто издание од Билтенот за здравствени работници пренесуваме позитивни примери и искуства на неколку медицински лица, а воедно сакаме да укажеме на тоа како културолошките навики влијаат врз здравјето на Ромите, односно како преку унапредена културолошка сензибилизација може да се подобри комуникацијата и соработката на меѓу докторите и пациентите, која директно влијае на пристапот и квалитетот на добиените и понудените здравствени услуги.

Повеќе »

Билтен за здравствени работници #1

Пред вас го имате првото издание од Билтенот наменет за информирање на здравствени работници за состојбата поврзана со обезбедување на полесен и поквалитетен пристап до здравствени услуги за пациентите Роми.

Со темите опфатени во овој Билтен сакаме да ги запознаеме здравствените работници како културолошките навики влијаат врз здравјето на Ромите, односно како преку унапредена културолошка сензибилизација да се подобри комуникацијата и соработката на релација доктор-пациент, која директно влијае на пристапот и квалитетот на добиените и понудените здравствени услуги.

Повеќе »

Стрипови – МенуваЊе на негативните наративи кон Ромите во здравствените институции

stripovi-menuvanje-na-narativi-publikacija

Стрипот е креативна алатка со помош на која се врши сензибилизација на јавноста за одредено прашање.

Во склоп на оваа публикација презентирани се стрипови кои беа наградени на конкурсот во рамки на проектот за менување на негативните наративи кон Ромите во здравствените институции, реализиаран од страна на Кхам – Делчево.

Повеќе »

И правда за сите #5

i-pravda-za-site-5-5Публикацијата е дел од проектот за социјална отчетност и нудење на параправна помош од страна на Кхам – Делчево. Во неа преку сведочења од заедницата, презенитирани се добри практики за добиени услуги и направена е анализа на картичката на задоволстовото од спроведувањето на скрининг на рана детекција на грло на матка кај Ромките.

Повеќе »

И правда за сите #4

i-pravda-za-site-4-4Публикацијата е дел од проектот за социјална отчетност и нудење на параправна помош од страна на Кхам – Делчево. Во неа преку сведочења од заедницата, презенитирани се добри практики за добиени услуги и направена е анализа на картичката на задоволстовото од спроведувањето на скрининг на рана детекција на грло на матка кај Ромките.

Повеќе »

И правда за сите #3

i-pravda-za-site-3-3Публикацијата е дел од проектот за социјална отчетност и нудење на параправна помош од страна на Кхам – Делчево. Во неа преку сведочења од заедницата, презенитирани се добри практики за добиени услуги и направена е анализа на картичката на задоволстовото од спроведувањето на скрининг на рана детекција на грло на матка кај Ромките.

Повеќе »

Актуелно

Без разлика на условите за живот, на доктор мора да се оди

Фустанче подарено од луѓе чии деца не го носат. „Не ново но е чисто, го исправ за кај доктор Снеже биде чисто детето“, раскажува Фатмира. Во овој дел од населбата Шуто Оризари граѓаните немаат вода, земаат од кај соседите, а многу често немаат ниту за перење ниту за бањање.

За Фатмира најголема среќа е што по цели три децении живот, таа пред четри години добила матичен број, а најмалото од четирите деца треба деновиве да добие извод.  Многу значи што има разбирање кај докторите и детето кога и да има здравствен проблем го прегледуваат. Малата Хасрет со мајка и заминаа во здравствениот дом. Патот прашлив, под силното сонце уште потежок. Пеш имаат десетина минути.

Видео прилогот е изработен во рамки на проектот „Промена на негативниот наратив кон Ромите во здравствените установи” финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија.